Loading

Изработка на уеб приложение

Ефективни онлайн решения за спeцифичните нужди на Вашия бизнес.
Проектираме и разработваме комплексни софтуерни приложения на разумна цена.

Предимства на уеб базирания софтуер

Уеб базиран софтуер е приложение, което използва клиент-сървър архитектура и се достъпва онлайн чрез браузър. За разлика от десктоп приложенията, уеб приложенията нямат нужда от инсталация на компютър и не са зависими от операционната система на потребителя. Mогат да се ползват по всяко време, навсякъде, на всякакви устройства (компютър, телефон или таблет), които имат връзка с интернет. След като бъде разработена и качена нова версия на уеб сървъра, всички потребители могат да получат достъп до нея веднага, без нужда от обновяване. Ако приложението изисква повече ресурси, това засяга единствено хардуера на сървъра. Уеб апликациите предлагат по-голяма сигурност, тъй като нямат нужда от поддръжка на многобройни клиентски компютри, а единствено от мониторинг на уеб сървъра. Уеб базираният софтуер е по-лесен за ползване, разработка, поддръжка и надграждане. Почти всяка програма може да бъде реализирана като уеб базирано приложение.

Процес по изработка на уеб приложение

По време на целия процес по изработка на уеб приложение, ние се водим на първо място от Вашите нужди и изисквания.
Работим в тясно сътрудничество с Вас и Ви държим в течение за постигнатия напредък.

1. Бизнес анализ

Първият етап от изработката на уеб приложение е запознаването с бизнес модела на клиента и с неговите специфични нужди. Нашите умения и опит в областта на софтуерното инженерство ще Ви бъдат от полза, за да дефинирате ясни и недвусмислени изисквания. Изготвяме подробна документация, която да покрива целия обхват на проекта и всички нужни функционалности.

2. Архитектура

След като има изготвена спецификация, се пристъпва към взимането на кореспондиращи структурни решения. Софтуерната архитектура цели изграждането на възможно най-ефективна, устойчива и удобна за ползване система. Определяме отделните компоненти и как ще взаимодействат помежду си. Избираме подходящи среда, технологии, програмни езици и база от данни.

3. Планиране

Планирането е от ключово значение за успешната реализация на един софтуерен продукт. Раздробяваме проекта на отделни сегменти и конкретни задачи. Оценяваме нужното време за разработка. Използваме методология, която позволява поетапно развитие, тясно сътрудничество с клиента по време на целия процес и адаптиране на промени, които не са планирани първоначално.

4. Програмиране

Това е най-дългата фаза, в която започва същинската разработка. Имплементираме нужните функционалности, съобразно специфичните изисквания. Използваме най-добрите практики, за да осигурим качествен програмен код. Предоставяме редовни отчети за постигнатия напредък. Организираме срещи, за да държим в течение клиента и да се уверим, че всичко върви гладко и по план.

5. Тестване

В процеса на разработка създаваме автоматизирани тестове, като целим да покрием цялата функционалност на системата. Веднъж разработени, автоматизираните тестове могат да се прилагат бързо и многократно. Преди проекта да се пусне в експлоатация, изпробваме ръчно всички функции. Задоволяваме се с получения резултат, когато се постигне безупречно ниво на качество.

6. Поддръжка

Ангажираме се с безпроблемната и ефективна работа на приложението. Осигуряваме навременна и надеждна техническа поддръжка. Реагираме в рамките на 12 часа след получаване на сигнал за неизправност. Отстраняваме приоритетно възникнали грешки и проблеми. Оставаме на разположение за промени по системата или за разработка на допълнителни функционалности.

Избирайки нас за изработка на уеб приложение, Вие ще получите:

Разумна цена и спазени срокове
Безплатна 12-месечна поддръжка
Реакция до 12 часа след получаване на заявка по поддръжка
Разработка, базирана на популярен framework
Качествен, документиран и лесен за поддържане код
Модерен и удобен за ползване интерфейс
Висока производителност и устойчивост на натоварване
Забележителна бързина на действие
Високо ниво на защита и сигурност
Автоматизирани тестове

ПРЕПОРЪКИ

Отзиви от наши клиенти

ИСКАТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЛИ РАЗВИЕТЕ УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ? Свържете се с нас
© 2016-2024 СИМДИМ ЕООД Всички права запазени